Tikkurila Supi Sauna Protection SUPI SAUNA EP – 9l

189,00

Opis

Tikkurila Supi Sauna Protection Tikkurila Supi Sauna Protection Rodzaj Lakier akrylowy do malowania wilgotnych pomieszczeń Opis Wodorozcieńczalny lakier akrylowy do ostatecznego lakierowania pomieszczeń o dużej wilgotności. Tworzy powłokę nieprzepuszczalną dla wody i brudu. Przykłady zastosowania Lakierowanie drewna, płyt drewnianych i podłoży betonowych, zgodnie z instrukcją stosowania. Szczególnie zalecany do ścian i sufitów w saunie parowej, łaźniach, toaletach. Nie zaleca się malowania ławek w saunie. DANE TECHNICZNE 8 m2/l 12 m2/l EP Kolory z Tikkurila Lacquer Colour Card. Półmat 8-12 m2/l 0,9 l; 2,7 l; 9 l Woda Pędzel lub natrysk Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50% W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% zazwyczaj lakier jest powierzchniowo suchy po upływie 0,5 godziny. Nakładanie kolejnej warstwy po upływie 2-3 godzin. Powłoka jest gotowa do eksploatacji po ok. 2 dniach. Zawartość części stałych ok.16% ok. 1 kg/l (ISO 2811) Chronić przed mrozem. INSTRUKCJE STOSOWANIA Warunki nakładania Podłoże suche i czyste. Temperatura powietrza i powierzchni malowanej powinna wynosić min. +5°C, wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%. Przygotowanie Usunąć brud i kurz z powierzchni. Chropowate powierzchnie oszlifować, a pył po szlifowaniu usunąć. Rozcieńczanie Wodą Malowanie Wymieszać wyrób dokładnie z góry na dół, bezpośrednio przed malowaniem i od czasu do czasu w trakcie malowania, aby uzyskać jednolity kolor powłoki. Lakier można rozcieńczyć wodą. Malować 2 warstwy zgodnie z kierunkiem słojów drewna, w przypadku sauny parowej 1 warstwę. Aby upewnić się, czy kolor jest odpowiedni, próbnie pomalować lakierem małą powierzchnię. Ostateczny kolor wymalowania będzie uzależniony od koloru drewna, jego twardości oraz od ilości nałożonych warstw. Podczas aplikacji należy unikać powtórnego malowania tej samej powierzchni, czyli na tzw. zakładkę. Duże powierzchnie z paneli należy malować tak, aby kilka elementów było pokrytych lakierem w jednym czasie. Uniknie się w ten sposób przebarwień i różnic w odcieniu powłoki na dużej powierzchni. Czyszczenie narzędzi Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy. Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Kat A/f. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 130 g/l. Produkt zawiera poniżej 130 g/l LZO. OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008 Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Unikać długotrwałego kontaktu ze skórą. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny. Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami Puste opakowania należy oddać do recyklingu lub unieszkodliwienia. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. TRANSPORT I SKŁADOWANIE Chronić przed mrozem. Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (RID/ADR). – Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz praktycznym doświadczeniu i są wskazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą . Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji, opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001.Będąc producentem nie jesteśmy w stanie monitorować warunków, w których produkt jest stosowany jak również wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie.

Lakiery

radom jezioro, filtr basenowy bestway, jak usunąć rdzę z tynku, systemy filtracji wody w domu, mierniki ph wody, zasada działania odkurzacza wodnego, jaki kupić filtr do wody, rybki akwariowe bez filtra

yyyyy